Cienījamie abonenti! Мūsu mājas lapa ir izstrādes stadijā. Informācija par XOmobile pakalpojumiem tiks pilnveidota. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Jebkuru jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar mūsu Tehniskā atbalsta dienestu (support@xomobile.com).

Starptautisko mobilo sakaru pakalpojuma

Instrukcija

Saturs

Svarīgi! Zvani tiek veikti pēc tehnoloģijas „call back”, t.i., izejošais izsaukums tiek nomainīts pret ienākošo.

Pēc numura ievadīšanas un taustiņa „Izsaukums” nospiešanas (zaļā klausule) uz telefona displeja parādīsies ziņojums „Wait for Call” (gaidiet ienākošo zvanu). Pēc dažām sekundēm Jums pienāks ienākošais zvans. Paceliet klausuli, sagaidiet sarunu biedra atbildi un runājiet.

Kā sākt?

· Ievietojiet SIM-karti Jūsu mobilajā telefonā (kā tas ir norādīts Jūsu mobilā telefona lietošanas instrukcijā ).

· Ieslēdziet savu mobilo telefonu un, ja tas ir nepieciešams, ievadiet kodu PIN 1 (tas norādīts Jūsu SIM-kartē).

· Pēc koda PIN 1 ievadīšanas un SIM-kartes reģistrācijas tīklā, Jūs uzreiz varat izmantot sakaru pakalpojumus. Jūsu SIM-kartes reģistrācijas apstiprinājums būs simbola parādīšanās. (Mobilā tīkla signāla līmenis aktuālajā atrašanās vietā. Jo augstāk atrodas indikatora svītra, jo spēcīgāks ir signāls).

Kā zvanīt?

1. Ievadiet Jums vajadzīgā abonenta numuru starptautiskjā formātā [+ vai 00, valsts kods un abonenta numurs] un nospiediet taustiņu «Izsaukums».

2. Telefona ekrānā parādīsies uzraksts: «Wait for Call».

3. Sagaidiet ienākošo zvanu, vēlreiz nospiediet uz «Izsaukums» un sagaidiet savienojumu ar izsaucamo abonentu .

Ko darīt, ja neizdodas piezvanīt?

Ja Jūsu telefona modelis neatbalsta automātisko callback (parasti tie ir viedtālruņi platformu Windows Mobile, Blackberry, Android, Symbian, IOS (iPhone) pārvaldībā, tad telefona izvēlnē izvēlieties SIM Menu > Settings > Activate service un laukā «Enter service code» ievadiet kodu 1221, tad nospiediet ОК. Lai regulējumus atiestatītu, tajā pašā laukā ievadiet kodu 0000 un nospiediet ОK.

Ja pēc minētā koda ievadīšanas Jūsu telefons joprojām neatbalsta automātisko callback, pamēģiniet veikt zvanu manuālā režīmā. Šim nolūkam ievadiet izsaucamā abonenta numuru šādā kārtībā: *146*00 valsts kods izsaucamā abonenta numurs # un tad nospiediet taustiņu «Izsaukums», sagaidiet ienākošo zvanu, vēlreiz nospiediet taustiņu «Izsaukums» un sagaidiet savienojumu ar izsaucamo abonentu.

Gadījumā, ja neviena no augšminētajām operācijām nav palīdzējusi Jums izmantot Pakalpojumu, vērsieties tehniskā atbalsta dienestā (skat. sadaļu «Kā sazināties ar Tehnisko dienestu»).

Kā nosūtīt un saņemt SMS?

Lai nosūtītu SMS, numurs jāizvēlas starptautiskajā formātā [+ vai 00, valsts kods un abonenta numurs].

Ar lētāku SMS nosūtīšanas instrukciju var iepazīties sadaļā «SIM-kartes izvēlne > Kā nosūtīt SMS no SIM izvēlnes?».

SMS ziņojumu saņemšana notiek parastajā režīmā.

Kā papildināt SIM-kartes bilanci ?

SIM-kartes bilanci Jūs varat papildināt šeit.

SIM-kartes bilanci var papildināt arī pārvedot bilanci no citas SIM-kartes. Telefonā, no kura SIM-kartes Jūs vēlaties veikt bilances pārvešanu, ievadiet kodu *146*89*3712ххххххх*XXX# un nospiediet taustiņu «Izsaukums».

3712ххххххх – tas ir SIM-kartes numurs, uz kuru Jūs vēlaties pārvest bilanci;

XXX - summa, kuru jūs vēlaties pārvest. Valūta nav jānorāda, pārvešanu var veikt «atdodošās» kartes valūtā.

Svarīgi!

Summa nedrīkst saturēt zīmes «.» un «,». Piemēri:

summa 0,01 = 001

summa 1 =100

summa 1,01 = 101

Sekmīgi pārvedot summu, uz ekrāna parādīsies ziņojums, ka pārvedums ir veikts. Pieņemošais abonents nesaņems ziņojumu par to, ka viņa bilance ir papildināta. Papildinājumu var pārbaudīt, izmantojot bilances pārbaudi SIM Menu var ar koda 099 palīdzību. (skat. sadaļu «Kā pārbaudīt bilanci»).

SIM–kartes izvēlne

SIM-kartes izvēlne (SIM Menu) ir lietojumprogramma, kas ļauj pilnā mērā izmantot SIM-kartes iespējas. Ar tās palīdzību Jūs varēsiet:

1. pārbaudīt bilanci;

2. uzzināt zvana cenu;

3. nosūtīt SMS ar pazeminātu fiksēto cenu;

4. uzzināt pieslēguma numuru;

5. sazināties ar tehniskā atbalsta dienestu.

Kur telefonā atrodas SIM-Menu?

· IOS (iPhone)→Menu→Settings→Phone→Simapplication

· Windows Mobile 6.5.→START→SIM Menu

· Blackberry→Menu→Setup→SIM Menu

· Android →Programs→SIM Menu

· Symbian→Menu→SIM Menu

Kā pārbaudīt bilanci?

SIM-kartes bilances stāvokli var uzzināt divos veidos:

· izvēlieties Izvēlne>SIM Menu>Check balance. Jūsu telefons automātiski nosūtīs pieprasījumu un pēc dažām sekundēm Jūs saņemsiet informāciju par Jūsu SIM-kartes bilances stāvokli.

· ievadiet 099 un nospiediet taustiņu «Izsaukums».

Kā uzzināt zvana izmaksas (cenu)?

Lai uzzinātu zvana cenu noteiktam numuram, izvēlieties Izvēlne>SIM Menu>Check rate, laukā «Enter destination number» ievadiet abonenta numuru (starptautiskajā formātā), kura zvana cenu Jūs vēlaties uzzināt un nospiediet ОК.

Kā nosūtīt SMS no SIM menu?

Ar šīs opcijas palīdzību Jums ir iespēja nosūtīt SMS ar pazeminātu cenu no jebkuras valsts jebkurā virzienā.

Lai nosūtītu SMS, izvēlieties Izvēlne >SIM Menu>Send SMS, laukā «Enter destination Number» ievadiet abonenta numuru (starptautiskajā formātā), kuram Jūs vēlaties nosūtīt SMS un nospiediet ОK. Laukā «Enter Message» ievadiet ziņojuma tekstu un nospiediet ОK.

Kā uzzināt pieslēguma numuru?

Lai uzzinātu Jums piešķirto pieslēguma numuru, izvēlieties Izvēlne>SIM Menu>Show my numbers un nospiediet ОK. Pēc dažām sekundēm uz Jūsu telefona ekrāna parādīsies Jums piešķirtais pieslēguma numurs (vai numuru saraksts, ja Jums ir piešķirti vairāki pieslēguma numuri).

Kā sazināties ar Теhnisko dienestu

Ar tehniskā atbalsta dienestu var sazināties bez maksas jebkurā veidā (pat tādā gadījumā, ja Jums ir beigusies SIM-kartes bilance):

1) Piezvanot uz Tehniskā atbalsta dienestu ( Pirmdiena-Piektdiena 9:00-18:00, vai pārējā laikā atstājiet ziņojumu automātiskajā atbildētājā):

· uz mobilā telefona numuru: +371 2222 0000;

· ievadot īso kodu 096 un nospiežot taustiņu «Izsaukums»;

· izmantojot telefona SIM MENU: Izvēlieties SIM MENU>Settings>Customer Care, sagaidiet ienākošo izsaukumu, nospiediet taustiņu «Izsaukums» un gaidiet savienojumu ar Tehniskā atbalsta dienestu.

2) nosūtot SMS no SIM Menu uz tehniskā atbalsta telefonu +371 2222 0000.

3) rakstot e-pasta vēstuli uz support@xomobile.com.

Papildpakalpojumi

Pakalpojums «Pārzvani man»

Ja Jūsu kartē ir beigusies bilance, pakalpojums «Pārzvani man» sniegs Jums iespēju nosūtīt ziņojumu ar lūgumu Jums pārzvanīt jebkura mobilā operatora abonentam.

Pakalpojums tiek piešķirts bez maksas un neprasa pieslēgumu vai papildus regulējumu.

Lai palūgtu abonentu Jums pārzvanīt, ievadiet savā telefonā komandu *146*90*00 valsts kodu telefona numuru# un nospiediet «Izsaukums». Jūs sava telefona ekrānā saņemsiet informāciju, ka ziņojums ir nosūtīts.

Аbonents, kuru Jūs lūdzat Jums piezvanīt, saņems no Jums SMS ar tekstu «Šim abonentam nepietiek līdzekļu zvanam. Lūdzu, pārzvaniet».

Ērtumam pievienojiet komandu *146*90*00 valsts kodu telefona numuru# telefona uzziņu sadaļā. Ja nepieciešams, vienkārši izvēlieties vajadzīgo ierakstu no adresu grāmatas.

Svarīgi! Pakalpojumu «Pārzvani man» var izmantot ne vairāk kā 5 reizes diennaktī (par diennakti tiek pieņemts 24 stundu laika intervāls)

Pakalpojums «Zvanu pāradresēšana»

Ar pakalpojuma «Zvanu pāradresēšana» palīdzību Jūs varat uzstādīt SIM-kartē visu ienākošo zvanu pāradresāciju uz jebkuru Jūsu izraudzīto telefona numuru: pilsētas, mobilo, starppilsētu vai starptautisko.

Zvanu pāradresēšana tiek tarificēta saskaņā ar tarifiem kā izejošiem zvaniem valstī, kurai pieder pāradresēšanas numurs. Ja ir norādīts valsts numurs ar bezmaksas ienākošajiem zvaniem, pāradresēšana (ja nav pieejams numurs) ir bezmaksas.

Pakalpojuma «Zvanu pāradresēšana» aktivizēšana un dezaktivizēšana.

Pakalpojumu «Zvanu pāradresēšana» var aktivizēt ar Jūsu mobilā telefona palīdzību. Šim nolūkam ievadiet komandu *146*902* valsts kods telefona numurs # un nospiediet taustiņu «Izsaukums».

Piemērs: *146*902*37121000000#, kur 37121000000 — numurs, uz kuru tiks veikta ienākošā zvana pāradresēšana.

Lai atslēgtu pakalpojumu, ievadiet to pašu komandu *146*902* valsts kods telefona numurs# un nospiediet taustiņu «Izsaukums». Pakalpojums ir dezaktivizēts.

«Datu / GPRS pārraides» pakalpojums

*Pirms pakalpojuma pieslēgšanas pārliecinieties, ka jūsu telefons atbalsta datu pārraides pakalpojumu.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, veiciet šādas darbības:

1. Аktivizējiet pakalpojumu «Datu pārraide / GPRS».

· Pakalpojumu aktivizēšanai sastādiet Jūsu telefonā kodu 903 (vai *146*903#) un nospiediet taustiņu «Izsaukums». Pakalpojums ir aktivizēts.

· Pakalpojuma atslēgšanai sastādiet to pašu kodu 903 (vai *146*903#) un nospiediet taustiņu «Izsaukums». Pakalpojums ir dezaktivizēts.

2. Veiciet jūsu telefona regulējumu (Izvēlne →Мobilais internets→ APN):

APN: travel.lv

Lietotājvārds: atstājiet tukšu

Parole:atstājiet tukšu

3. Ieslēdziet telefonā Datu viesabonēšana. Šim nolūkam izvēlnē «Regulējumi» secīgi izēlieties punktus «Vispārējie» → «Tīkls» un ieslēdziet parametru «Datu viesabonēšana».

Svarīgi! Pieslēdzot GPRS, iesakām pievērst uzmanību sakaru operatoram, kuram šobrīd ir pieslēgta SIM-karte. Datu pārraides tarifi var ievērojami atšķirties vienas valsts robežās.

Telefonu grāmatas izmantošana telefonā

Lai izmantotu Jūsu mobilā telefona telefonu grāmatu, kontaktiem jābūt ierakstītiem šādā formātā:

00 (vai +) – valsts kods – pilsētas kods (ja to izmanto zvaniem) – telefona numurs.

SIM-kartes darbības termiņš

SIM-karte ir spēkā 12 mēnešus no pēdējās papildināšanas dienas, zvana vai jebkuras citas operācijas ar SIM-karti (piemēram, bilances pārbaudes).

Personālais kabinets

Personālais kabinets atrodas vietnē manager.xomobile.com.

Personālajā kabinetā tiek sniegtas šādas iespējas:

· papildināt SIM-kartes bilanci;

· pārbaudīt bilanci;

· pārlūkot SIM-kartes izmantošanas statistiku: zvanu, SMS un GPRS sesiju vēsturi.

Таrifi

Ar pakalpojuma aktuālajiem tarifiem var iepazīties vietnē www.xomobile.com

Šajā instrukcijā sniegtajai informācijai ir informatīvs raksturs un tā var tikt izmainīta bez īpaša paziņojuma. Šā noteikuma izņēmumus var aprakstīt Pušu savstarpējā līgumā, ja tāds tiks noslēgts.