Cienījamie abonenti! Мūsu mājas lapa ir izstrādes stadijā. Informācija par XOmobile pakalpojumiem tiks pilnveidota. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Jebkuru jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar mūsu Tehniskā atbalsta dienestu (support@xomobile.com).

Paketes

Pakete «INTERNETS 50»
Pakete «INTERNETS 100»
Pakete «INTERNETS 250»
Pakete «INTERNETS 500»
Pakete «INTERNETS 1000»
Pakete «INTERNETS 2000 EIROPA»
Pakete «INTERNETS 5000 EIROPA»

Bez balss sakaru un interneta pakalpojumu pamata tarifiem abonents var izmantot arī pakalpojumu paketes. Vienlaikus var aktivizēt vairākas paketes. No piedāvātajām datu paketēm var aktivizēt tikai vienu.


Pakete «INTERNETS 50»


Paketes apraksts:

Pakete ir pieejama 49 valstīs (valstu saraksts ir sniegts zemāk).

Interneta izmantošana 50 МB apjomā.

Minimālais datu pārraides apjoms vienas sesijas laikā – 100 KB.

Datu pārraides uzskaite tiek veikta ar soli 100 KB, noapaļojot uz lielāko pusi.


Pakete ir spēkā
24 stundas no aktivizēšanas brīža.

Aktivizējot paketi, visi pārējie tarifi paliek bez izmaiņām.

Paketes cena: 1,50 EUR


Valstu saraksts:

Albania (Operator VF Albania, ALBVF), Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada (Operators: Bell Mobility, CANBM and TELUS, CANTS), China, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Ghana (Operator Vodafone, GHAGT), Greece, Hong Kong (Operator China Mobile Hong Kong Company Limited (Peoples), HKGPP), Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Jersey, Korea (South), Latvia, Liechtenstein, Lithuania , Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand (Operator Vodafone, NZLBS), Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia (Operator VimpelCom, RUSBD), Singapore (Operator M1 Singapore, SGPM1), South Africa, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, UK, Ukraine (Operator Astelit, UKRAS), USA.

Paketes aktivizēšana:

Lai paketi aktivizētu, ievadiet telefonā komandu: *146*907*28# un nospiediet taustiņu Izsaukums.
Vai ievadiet vienoto aktivizēšanas kodu *146*095# nospiediet taustiņu Izsaukums, un izvelējaties nepieciešamo paketi, ievadot norādīto numuru.


Paketes bilances pārbaude:

Lai pārbaudītu paketes bilanci, telefonā jāievada komanda: *146*907# un jānospiež taustiņš Izsaukums.



Pakete «INTERNETS 100»


Paketes apraksts:

Pakete ir pieejama 49 valstīs (valstu saraksts ir sniegts zemāk).

Interneta izmantošana 100 МB apjomā.

Minimālais datu pārraides apjoms vienas sesijas laikā – 100 KB.

Datu pārraides uzskaite tiek veikta ar soli 100 KB, noapaļojot uz lielāko pusi.


Pakete ir spēkā 7 kalendāra dienas no tās aktivizēšanas brīža.

Aktivizējot paketi, visi pārējie tarifi paliek bez izmaiņām.

Paketes cena: 2,50 EUR


Valstu saraksts:

Albania (Operator VF Albania, ALBVF), Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada (Operators: Bell Mobility, CANBM and TELUS, CANTS), China, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Ghana (Operator Vodafone, GHAGT), Greece, Hong Kong (Operator China Mobile Hong Kong Company Limited (Peoples), HKGPP), Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Jersey, Korea (South), Latvia, Liechtenstein, Lithuania , Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand (Operator Vodafone, NZLBS), Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia (Operator VimpelCom, RUSBD), Singapore (Operator M1 Singapore, SGPM1), South Africa, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, UK, Ukraine (Operator Astelit, UKRAS), USA.

Paketes aktivizēšana:

Lai paketi aktivizētu, ievadiet telefonā komandu: *146*907*29# un nospiediet taustiņu Izsaukums.
Vai ievadiet vienoto aktivizēšanas kodu *146*095# nospiediet taustiņu Izsaukums, un izvelējaties nepieciešamo paketi, ievadot norādīto numuru.


Paketes bilances pārbaude:

Lai pārbaudītu paketes bilanci, telefonā jāievada komanda: *146*907# un jānospiež taustiņš Izsaukums.

Pakete «INTERNETS 250»


Paketes apraksts:

Pakete ir pieejama 49 valstīs (valstu saraksts ir sniegts zemāk).

Interneta izmantošana 250 МB apjomā.

Minimālais datu pārraides apjoms vienas sesijas laikā – 100 KB.

Datu pārraides uzskaite tiek veikta ar soli 100 KB, noapaļojot uz lielāko pusi.


Pakete ir spēkā 30 kalendāra dienas no tās aktivizēšanas brīža.

Aktivizējot paketi, visi pārējie tarifi paliek bez izmaiņām.

Paketes cena: 4,50 EUR


Valstu saraksts:

Albania (Operator VF Albania, ALBVF), Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada (Operators: Bell Mobility, CANBM and TELUS, CANTS), China, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Ghana (Operator Vodafone, GHAGT), Greece, Hong Kong (Operator China Mobile Hong Kong Company Limited (Peoples), HKGPP), Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Jersey, Korea (South), Latvia, Liechtenstein, Lithuania , Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand (Operator Vodafone, NZLBS), Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia (Operator VimpelCom, RUSBD), Singapore (Operator M1 Singapore, SGPM1), South Africa, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, UK, Ukraine (Operator Astelit, UKRAS), USA.

Paketes aktivizēšana:

Lai paketi aktivizētu, ievadiet telefonā komandu: *146*907*30# un nospiediet taustiņu Izsaukums.
Vai ievadiet vienoto aktivizēšanas kodu *146*095# nospiediet taustiņu Izsaukums, un izvelējaties nepieciešamo paketi, ievadot norādīto numuru.


Paketes bilances pārbaude:

Lai pārbaudītu paketes bilanci, telefonā jāievada komanda: *146*907# un jānospiež taustiņš Izsaukums.

Pakete «INTERNETS 500»


Paketes apraksts:

Pakete ir pieejama 49 valstīs (valstu saraksts ir sniegts zemāk).

Interneta izmantošana 500 МB apjomā.

Minimālais datu pārraides apjoms vienas sesijas laikā – 100 KB.

Datu pārraides uzskaite tiek veikta ar soli 100 KB, noapaļojot uz lielāko pusi.


Pakete ir spēkā 30 kalendāra dienas no tās aktivizēšanas brīža.

Aktivizējot paketi, visi pārējie tarifi paliek bez izmaiņām.

Paketes cena: 7,50 EUR


Valstu saraksts:

Albania (Operator VF Albania, ALBVF), Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada (Operators: Bell Mobility, CANBM and TELUS, CANTS), China, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Ghana (Operator Vodafone, GHAGT), Greece, Hong Kong (Operator China Mobile Hong Kong Company Limited (Peoples), HKGPP), Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Jersey, Korea (South), Latvia, Liechtenstein, Lithuania , Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand (Operator Vodafone, NZLBS), Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia (Operator VimpelCom, RUSBD), Singapore (Operator M1 Singapore, SGPM1), South Africa, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, UK, Ukraine (Operator Astelit, UKRAS), USA.

Paketes aktivizēšana:

Lai paketi aktivizētu, ievadiet telefonā komandu: *146*907*33# un nospiediet taustiņu Izsaukums.
Vai ievadiet vienoto aktivizēšanas kodu *146*095# nospiediet taustiņu Izsaukums, un izvelējaties nepieciešamo paketi, ievadot norādīto numuru.


Paketes bilances pārbaude:

Lai pārbaudītu paketes bilanci, telefonā jāievada komanda: *146*907# un jānospiež taustiņš Izsaukums.

Pakete «INTERNETS 1000»


Paketes apraksts:

Pakete ir pieejama 49 valstīs (valstu saraksts ir sniegts zemāk).

Interneta izmantošana 1000 МB apjomā.

Minimālais datu pārraides apjoms vienas sesijas laikā – 100 KB.

Datu pārraides uzskaite tiek veikta ar soli 100 KB, noapaļojot uz lielāko pusi.


Pakete ir spēkā 30 kalendāra dienas no tās aktivizēšanas brīža.

Aktivizējot paketi, visi pārējie tarifi paliek bez izmaiņām.

Paketes cena: 13,00 EUR


Valstu saraksts:

Albania (Operator VF Albania, ALBVF), Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada (Operators: Bell Mobility, CANBM and TELUS, CANTS), China, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Ghana (Operator Vodafone, GHAGT), Greece, Hong Kong (Operator China Mobile Hong Kong Company Limited (Peoples), HKGPP), Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Jersey, Korea (South), Latvia, Liechtenstein, Lithuania , Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand (Operator Vodafone, NZLBS), Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia (Operator VimpelCom, RUSBD), Singapore (Operator M1 Singapore, SGPM1), South Africa, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, UK, Ukraine (Operator Astelit, UKRAS), USA.

Paketes aktivizēšana:

Lai paketi aktivizētu, ievadiet telefonā komandu: *146*907*34# un nospiediet taustiņu Izsaukums.
Vai ievadiet vienoto aktivizēšanas kodu *146*095# nospiediet taustiņu Izsaukums, un izvelējaties nepieciešamo paketi, ievadot norādīto numuru.


Paketes bilances pārbaude:

Lai pārbaudītu paketes bilanci, telefonā jāievada komanda: *146*907# un jānospiež taustiņš Izsaukums.

Pakete «INTERNETS 2000 EIROPA»


Paketes apraksts:

Pakete ir pieejama 31 valstī (valstu saraksts ir sniegts zemāk).

Interneta izmantošana 2000 МB apjomā.

Minimālais datu pārraides apjoms vienas sesijas laikā – 100 KB.

Datu pārraides uzskaite tiek veikta ar soli 100 KB, noapaļojot uz lielāko pusi.


Pakete ir spēkā 30 kalendāra dienas no tās aktivizēšanas brīža.

Aktivizējot paketi, visi pārējie tarifi paliek bez izmaiņām.

Paketes cena: 15,00 EUR


Valstu saraksts:

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, United Kingdom.

Paketes aktivizēšana:

Lai paketi aktivizētu, ievadiet telefonā komandu: *146*907*73# un nospiediet taustiņu Izsaukums.
Vai ievadiet vienoto aktivizēšanas kodu *146*095# nospiediet taustiņu Izsaukums, un izvelējaties nepieciešamo paketi, ievadot norādīto numuru.


Paketes bilances pārbaude:

Lai pārbaudītu paketes bilanci, telefonā jāievada komanda: *146*907# un jānospiež taustiņš Izsaukums.

Pakete «INTERNETS 5000 EIROPA»


Paketes apraksts:

Pakete ir pieejama 31 valstī (valstu saraksts ir sniegts zemāk).

Interneta izmantošana 5000 МB apjomā.

Minimālais datu pārraides apjoms vienas sesijas laikā – 100 KB.

Datu pārraides uzskaite tiek veikta ar soli 100 KB, noapaļojot uz lielāko pusi.


Pakete ir spēkā 30 kalendāra dienas no tās aktivizēšanas brīža.

Aktivizējot paketi, visi pārējie tarifi paliek bez izmaiņām.

Paketes cena: 28,00 EUR


Valstu saraksts:

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, United Kingdom.

Paketes aktivizēšana:

Lai paketi aktivizētu, ievadiet telefonā komandu: *146*907*76# un nospiediet taustiņu Izsaukums.
Vai ievadiet vienoto aktivizēšanas kodu *146*095# nospiediet taustiņu Izsaukums, un izvelējaties nepieciešamo paketi, ievadot norādīto numuru.


Paketes bilances pārbaude:

Lai pārbaudītu paketes bilanci, telefonā jāievada komanda: *146*907# un jānospiež taustiņš Izsaukums.